Doç. Dr. Mustafa Gündüz

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EPÖ, Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri Programında Yüksek Lisans (2001) ve aynı bölümde “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim ve Modernleşme Aracı Olarak Süreli Yayınlar: Türk Yurdu, İçtihad ve Sebilü’r-Reşad” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı (2005). 2006-2011 arasında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Eğitim Tarihi doçenti olarak görev yapmaktad...
More

Sosyal Bilim Metodolojisi: Eleştirel Bir Giriş

sbm
FRANK LEWINS Çeviren Prof. Dr. Abdülvahap Taştan Sosyal bilim metodolojisinin temel prensiplerini özlü ve eleştirel bir biçimde anlamaya ve doğru olarak uygulamaya duyulan ihtiyacın motive ettiği bu kitap, en azından iki önemli özelliğinden dolayı Türkiye'de sosyal bilim araştırmalarına belli bir katkı sağlayacağı düşünülerek Türkçe'ye çevrilmiştir. Birincisi, bu kitapta metodoloji konuları geniş felsefi tartışmalara girmeden, sistematik derinliği ve bütünlüğü içinde açık ve net ola...
More

Prof. Dr. Alaattin Karaca

alaattinkaraca
1963'te Çorum'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çorum'da yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1985). Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. İsmail Parlatır'ın yönetiminde hazırladığı "Edebî Tenkitleri ve Şiirleriyle İsmail Safa'nın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını (1987), "Ercümend Ekrem Talu'nun Edebiyat ve Basın ...
More

Necip Fazıl Adnan Menderes İlişkisi

nfk
PROF. DR. ALAATTİN KARACA "Bu yapıtta ilk kez yayımladığımız belge ve mektuplarda, şairin Büyük Doğu'yu çıkarmak için verdiği mücadeleyi, karşılaştığı engelleri, dergi/gazete hakkında tutulan raporları, yasaklama, kapatma kararlarını, hapis günlerini, aldığı yardımları, yerinde duramayan hiperaktif kişiliğini, dünyaya üstten bakan ben'ini bulmak mümkün… Evet, bütün bunları görmek mümkün mektuplarda. Böylece şair Necip Fazıl'ın, bir başka yönünü; dava adamı kimliğini daha yakından tanıy...
More

Thomas Paine

Thomas-Paine
(d. 9 Şubat 1737 - ö. 8 Haziran 1809), ABD'li siyasi aktivist, yazar, siyaset kuramcısı ve devrimci. Düşünceleriyle Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı ve Fransız Devrimi'ni etkilemiştir. Hayatı ve etkisi Paine, İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Thetford'da doğmdu. 13 yaşında okuldan ayrılarak bir korse yapımcısı olan babasının yanında çalışmaya başladı. Birçok iş değiştirdikten sonra vergi memuru oldu. Londra'da tanıştığı Benjamin Franklin'in önerisi üzerine 37 yaşında Amerika'ya göç etti...
More

Sağduyu

sagduyu
THOMAS PAINE Çeviren Prof. Dr. M. Macit Kenanoğlu "İngiltere'den Amerika'ya gelmiş olan siyasal kuramcı ve yazar Thomas Paine, Ocak 1776'da Sağduyu adlı 50 sayfalık bir broşür yayımladı. Üç ay içinde broşürden 100.000 adet satıldı. Paine, soydan geçen krallık anlayışına saldırıyor ve bir tek dürüst adamın bile toplum için gelmiş geçmiş tüm taçlı zorbalardan daha değerli olduğunu belirtiyordu. Ona göre seçenekler, ya zorba bir krala ve yıpranmış hükümete sürekli boyun eğmek ya da ...
More

Dr. Armağan Öztürk

armaganozturk
1980 yılında Ardahan’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi SBF’de “Neo-Roma Cumhuriyetçiliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı teziyle doktora yaptı. Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler (Dipnot Yayınları), Yeni Sol Yeni Sağ (Phoenix Yayınları) ve Postyapısalcılık (Phoenix Yayınları),  Res Publica (Doğubatı Yayınları), adıyla dört derleme kitabıyla Liberal Adalet (Doruk Yayınları), ve Prometheus A...
More

Prometheus Ateşi: Politik Felsefe ve Politik Kuram Tartışmaları

promete
DR. ARMAĞAN ÖZTÜRK Büyük anlatılara karşı mikro sosyoloji çizgisi ile yapının ve tarihte sürekliliğinin reddi gibi metodolojik tutumlar akademisyenler arasında oldukça popüler. Ayrıca yaşama ve politik yaşama yönelik kayıtsızlık hemen her türlü ilişkiyi belirliyor. Post-nihilist bir çağda yaşadığımız gerçeği toplumsal normali karakterize eder hale geldi. Bu kitaptaki makaleler ise ideolojik pozisyonları ve kullandıkları kavram setleri gibi kıstaslar bakımından karşı aydınlanma çizgisiy...
More

Birleşik Avrupa’nın Mimarı Şarlman ve Karolenj Rönesansı

sarlman1
DR. ÖZLEM GENÇ Charlemagne gerek seferleri gerekse krallık statüsündeki bir devleti imparatorluk haline getirmesi açısından oldukça önemli bir şahsiyettir. Elde ettiği başarılardan dolayı, Papa tarafından 800 yılında Kutsal Roma İmparatoru unvanıyla taçlandırılıp, tarihe gömülmüş Roma İmparatorluğu`nu tekrar canlandırma görevi kendisine verilmiştir. Ayrıca büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlarcasına, aralarında Abbâsi halifesinin de olduğu, pek çok devlet adamıyla yakın ilişkiler kurm...
More